Privacyverklaring

Contactgegevens

www.glazuurkunst.nl
gevestigd aan de Bovenweg 25, 1834 CB Sint Pancras
E-mail: jollyspooky@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glazuurkunst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u via de website www.glazuurkunst.nl deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

• Voor en Achternaam
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glazuurkunst wil uw vragen over de inhoud van de website kunnen beantwoorden, daarom vragen we uw e-mailadres.

Hoelang Glazuurkunst de gegevens bewaart

Uw gegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt nodig is, wij gebruiken uw gegevens alleen om antwoord op uw vraag te kunnen geven en doen dit via e-mail. Is dit naar uw tevredenheid gebeurd dan verwijderen wij uw gegevens.

Glazuurkunst verstrekt geen gegevens aan derden

Glazuurkunst maakt geen gebruik van cookies

Glazuurkunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik meldt u ons dat dan via jollyspooky@gmail.com.